Vị trí khác

Danh mục tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1. CÔNG NHÂN NAM - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM100 người02/07/2019 - 02/11/2019
2. KEY ACCOUNT MANAGER1 người30/05/2019 - 30/07/2019
3. NHÂN VIÊN TPM1 người21/06/2019 - 31/07/2019
4. NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI ĐỊA1 người01/07/2019 - 30/09/2019
5. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - NHÀ MÁY CHẾ BẢN3 Người01/06/2019 - 31/07/2019

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :