Vị trí khác

Danh mục tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1. NHÂN VIÊN QC - CHI NHÁNH BẮC NINH1 người14/08/2019 - 31/10/2019
2. NHÂN VIÊN RD1 người14/08/2019 - 31/10/2019
3. CÔNG NHÂN NAM - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM100 người02/07/2019 - 02/11/2019
4. NHÂN VIÊN QA01 Người14/08/2019 - 30/09/2019
5. KEY ACCOUNT MANAGER1 người30/05/2019 - 30/07/2019
6. NHÂN VIÊN TPM1 người21/06/2019 - 30/09/2019
7. NHÂN VIÊN PHỤ KHO1 Người14/08/2019 - 31/10/2019
8. NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI ĐỊA1 người14/08/2019 - 30/09/2019
9. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - NHÀ MÁY CHẾ BẢN2 Người01/06/2019 - 30/09/2019

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :