Tiếp đón Nghị sĩ Bang Manitoba - Canada

Hôm nay, lúc 9h30 ngày 17 tháng 07 năm 2014 tại P.01 Tầng 1, Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến đã có dịp đón tiếp Nghị Sĩ Bang Manitoba - Canada. Và trong hôm nay, Ban lãnh đạo Tân Tiến Ông Lê Minh Cường Tổng Giám Đốc - Ông Bùi Quang Thịnh Phó Tổng Giám Đốc - Ông Châu Công Thức Phó Tổng Giám Đốc - Bà Chu Hải Yến Giám Đốc Tài Chính - Ông Nguyễn Đình Khánh trưởng Phòng Bán - Ông Trần Nhật Trường Thiên QMR. Về phía Nghị Sĩ , có Ông.Kevin Lamoureux - Nghị sĩ bang Manitoba – Canada, Ông.Giang - Production Manager-Carte International INC, Bà.Uyen Đặng - Director of Operations-Kornova Investments INC, Bà.Lê Thư & Bà.Trúc Mai - Relationship Manager-Kornova Investments INC.
Buổi gặp gỡ mở đầu với phần giới thiệu về Công Ty CP bao bì nhựa Tân Tiến, tiếp đến tham quan Nhà máy sản xuất.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :