Đại hội Đại biểu Công Đoàn, nhiệm kỳ 18 (2014 – 2017); Hội nghị người Lao Động 2014.

Ngày 27/08/2014, Công đoàn Cty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu Công Đoàn, nhiệm kỳ 18 (2014 – 2017); Hội nghị người Lao Động 2014.

Đại hội đã tổng kết phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn đoàn Cty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến, Đại hội cũng đã kiểm điểm những mặt còn hạn chế, tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân làm hạn chế kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế;  để bước vào nhiệm kỳ 18 (2014 – 2017), Đại hội đã thông qua Nghị quyết Công đoàn đoàn Cty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến. Trong đó, tập trung các mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD đã được giao; Xây dựng đội ngũ CB-CNV đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, xây dựng đơn vị vững mạnh; Duy trì, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-lao động; Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; xây dựng Công đoàn cơ sở  thành viên vững mạnh và quyết tâm, đồng hành cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm.
 

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :