Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 - Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến

Sáng ngày 17/04/2013 tại Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Với số cổ đông hiện diện chiếm 84,1% vốn điều lệ, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành đúng kế hoạch vào lúc 08h30.

Sau phát biểu khai mạc và giới thiệu chương trình đại hội, Ông Lê Minh Cường - Chủ tịch HĐQT - đã trình bày về báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012. Tiếp theo Bà Trương thị Thanh Huyền – Đại diện Ban Kiểm soát – đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013. Tiếp theo chương trình đại hội, Ông Bùi Quang Thịnh - Phó Chủ tịch HĐQT – báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013,… Kết quả 100% nội dung trình xin ý kiến đã được đại hội thông qua, trong đó thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 là 20%, mục tiêu doanh thu năm 2013 là 1.600 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 50 tỷ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 15%.
 

Sau những báo cáo trên, Đại hội đã chuyển sang nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do đầu năm 2013 có 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm. Kết quả Bà Bùi Thị Việt Hà với 88,78% phiếu bầu và Ông Nguyễn Phan Minh Khôi với 87,76% phiếu bầu đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. Hai thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát là Ông Phạm Thế Nghĩa (88,79%) và Ông Lê Văn Nhân (87,74%).
 

Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến năm 2013 đã  được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.


Nguồn: Nguyễn Hải Nam

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :