CÔNG BỐ THÔNG TIN 08/2014

Trong thời gian qua Công ty tiến thực hiện các biện pháp nhằm cấu trúc lại tổ chức, tối ưu hóa việc sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng năng suất chất lượng, chống lãng phí và tiết kiệm nhằm giảm tối đa chi phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Với tình hình nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn tuy nhiên Ban lãnh đạo sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành chỉ tiêu của Công ty trong năm 2014.
Hiện nay trên thị trường có thông tin Massan thâu tóm Tân Tiến, tuy nhiên Ban lãnh đạo xin xác nhận lại thông tin như sau: Theo danh sách chốt cổ đông tháng 06/2014 thì cơ cấu cổ đông của Tân Tiến như sau:
  • Ban Lãnh đạo. CBCNV                               : 23 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài                              : 02 %
  • Cổ phiếu quỹ Công ty                                  : 10%
  • Nhà đầu tư trong nước                               : 65 %
Trong danh sách cổ đông không có tên của Massan Group, các cổ đông tổ chức tập trung chủ yếu là các cổ đông đã nắm giữ cổ phiếu của Tân Tiến lâu năm như: Đại Tân Long, Việt Siêu, SSI...

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :