Thông tin cổ đông

Download

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

18/06/2020 16:30:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán

15/05/2020 16:18:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức / lợi tức / chứng chỉ quỹ / lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

08/05/2020 15:48:32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

24/04/2020 13:57:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2019

22/04/2020 14:31:35
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2019.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :