Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021

31/05/2022 14:18:34
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021.

Thông tin đã thông báo: thời gian thanh toán 04/07/2022
Thông tin thay đổi: thời gian thanh toán 27/06/2022

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam

31/05/2022 13:46:24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam.

  1. Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
  2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Shinhan Việt Nam
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2021

23/05/2022 13:21:07
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2021.
(Regarding the final date of registration for paying dividends of 2021)
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2021

23/05/2022 13:19:01

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/04/2022 11:11:28
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
  2. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :