Thông tin cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Tân Bình

06/06/2023 16:03:26

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

 

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương - Chi nhánh Tân Bình.

  1. Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.
  2. Biên bản họp về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình.

Download

Về việc điều chỉnh thông tin tổ chức phát hành và bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

18/05/2023 15:49:33

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh thông tin tổ chức phát hành và bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

18/05/2023 15:39:53

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2022

16/05/2023 15:45:23

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để Chi trả cổ tức năm 2022.
(Regarding the final date of registration for paying dividends of 2022)
(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp về việc chi trả cổ tức năm 2022

13/05/2023 11:30:32

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)


Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :