Thông tin cổ đông

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

27/12/2023 17:47:44
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Triệu tập đại hội cổ đông bất thường năm 2024

21/12/2023 17:34:42

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN

                                            (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 07/02/2024.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: February 7th, 2024
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.
 2. Biên bản họp thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/11/2023 13:08:19
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 1. Biên bàn họp về việc Hội đồng quả trị tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 2. Nghị quyết về việc Hội đồng quản trị tiếp nhận và chấn thuận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết và Biên bản họp chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

20/09/2023 15:37:40
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết chấp thuận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

 1. Nghị quyết chấp nhận việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
 2. Biên bản họp về việc gia hạn vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.

20/07/2023 21:19:48
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Bao Bì Tân Tiến.
 1. Nghị quyết về việc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
 2. Biên bản họp về viêc Bổ nhiệm, Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.
 3. Thông báo thay đổi nhân sự

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :