Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Nhân
Trưởng Ban kiểm soát – Ông Lê Văn Nhân
Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính – Cao học quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
11/1992 – 08/1994: Kế toán viên - Xí nghiệp vật tư chuyên ngành nước
09/1994 – 08/1996: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Singer (Việt Nam)
Xem thêm

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :