Ban Tổng Giám Đốc

Ông Jo Jeong Kook - Tổng Giám Đốc
Quá trình công tác :
2001 – 2015: Công ty Điện tử Sam Sung
2001 – 2007: Giám đốc Marketing và chiến lược
2007 - 2008: Giám đốc Kinh doanh
2008 – 2009: Giám đốc Kinh doanh (Phát triển thị trường Châu Mỹ la tinh)
2010 – 2011: Giám đốc Kinh doanh  (Phát triển thị trường Trung Đông và Châu Phi)
2011 – 2015: Điều hành mọi hoạt động Kinh doanh tại Paraguay và Uruguay
2015 – 09/2015: Phó chủ tịch Dongwon Sytems
10/2015 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :